Když máte v numerologické mřížce samé jedničky, neznamená to, že všechno umíte na výbornou.

Pojďme se postupně blíže seznámit s vlastnostmi jednotlivých čísel a jak moc záleží na tom, když některé číslo chybí a naopak, jak nás ovlivní počet výskytu stejných čísel. Každé číslo od jedničky do devítky je totiž nosičem určitých schopností, ale pokud chybí, také to něco znamená.

Každých tisíc let máme všichni něco společného

Do konce minulého tisíciletí to byla jednička, kterou jsme alespoň jednu všichni získali z roku narození. Od nového milénia se toto změnilo. Pokud lidem narozeným od roku 2000 dál chybí číslo jedna v datu narození a jednička nevznikne ani součtem čísla dne, roku nebo mezisoučtem životního čísla, musí se člověk naučit prosazovat sám sebe, své pocity, které by mu pomohly vyjádřit hlubší city konstruktivním způsobem. Jednička svou nepřítomností ovlivňuje psychiku. Znamená to, že schopnost prosazení vlastního „Já“ u těchto lidí není tak silná, a proto se tito lidé musí naučit své pocity prosazovat. Až reakce druhých lidí jim zprostředkovaně pomohou pochopit sebe samotné. Tito lidé bez jedničky budou více žít pro druhé, budou více vstřícní a empatičtí.

Jednička: naše ego a schopnost komunikace

Jednička patří mezi mentální čísla. V numerologii prezentuje ego, ale je také schopnost vyjadřování – komunikace navenek. Hraje zásadní roli při vyjadřování citů a inteligence, dorozumívání s okolím.

Obecně se dá říct, že čím více má člověk jedniček, tím lépe se dovede vyjadřovat jak psaným, tak mluveným slovem. Bez zábran se dovede vykřičet, pokud má vztek a také dovede o svých citech veřejně mluvit.

Na příkladu jedničky si můžeme ukázat, jakou roli hraje množství jednotlivých čísel v naší mřížce. Pokud je jich málo, je třeba chybějící energii nějak doplnit. Pokud je jich příliš, je třeba přebytek energie konstruktivním způsobem ventilovat.

Lidé s jednou jedničkou

v numerologické mřížce jsou velmi cílevědomí, egoističtí a nenechají se lehce svést ze své cesty. Často bývají označováni za citově chudé. Opak je přitom pravdou. Jsou plni emocí, jen nechápou, proč by je měli neustále vyjadřovat. Konverzace o intimních pocitech s druhými osobami, jakkoliv blízkými, pro ně může být až trapná. Jejich vnitřní postoj se dá shrnout větou „Kdybych tě nemiloval, tak s tebou přece nejsem!“.

Co se stane, pokud se v partnerství sejdou lidé, z nichž jeden má jednu jedničku a druhý dvě? Partner s více jedničkami se dožaduje od druhého vyznání a projevů lásky. Možná že se mu podaří je získat, ale určitě jen neverbálně. Láska je přítomná, jen se o ní prostě nemluví.

Samozřejmě se stane, že člověk mající v mřížce jednu jedničku, zažije někdy v životě odmítnutí ve vztahu, je pak o to víc rezervovaný v projevech svých citů. Pro všechny lidi s jednou jedničkou je velkou výhodou, když vyrostou v rodině, kde se k sobě rodiče chovají s láskou a oni se tak mohli učit od nich, jak má partnerství a vyznání citů vypadat.

Už dvě jedničky

dávají člověku schopnost vyjadřovat své pocity, což je velmi důležité pro většinu vztahů. Lidé se dvěma jedničkami mají potřebu o svých citech mluvit. S lidmi se dvěma jedničkami se snadněji spolupracuje, jsou poddajní a ochotní a rádi diskutují. Pokud nastane situace, že člověk se dvěma jedničkami nemůže o svých emocích otevřeně mluvit, velmi tím trpí.

Lidé se třemi jedničkami

se dělí na dva typy: ti první se chovají nenápadně, uzavřeně, až tiše – jako by se snažili nebýt viděni ani slyšeni. Druhý typ je jejich pravým opakem: rození řečníci, upovídaní a někdy svými záplavami slov až otravní.  Zvláštní je, že když se zpětně zamyslíte nad obsahem jejich sdělení, zjistíte, že vám vlastně neřekli vůbec nic. Ve skutečnosti totiž nechtějí své pocity sdělovat, pokud vám nebudou stoprocentně věřit. Než se tak stane, uplynou dny, týdny i měsíce. Pokud na ně budete naléhat, jejich odstup jen vzroste a ještě více se uzavřou. Lidé se třemi jedničkami se zkrátka se svými problémy chtějí vypořádat po svém. Neustále hodnotí, zda svým chováním nebo slovy nemohou nikomu ublížit nebo jej ohrozit. Zohledňují všechna existující hlediska. A než dojdou k závěru, může to trvat hodně dlouho. Asi už vám je jasné, co od svého okolí potřebují nejvíce: ano, je to notná dávka trpělivosti.

Čtyři jedničky

dávají nízké sebehodnocení v kombinaci s pořádnou dávkou skryté vášně. Jejich nositelé bývají díky tomu vztahovační, panovační a žárliví. Pokud jim někdy budete chtít poradit, vždy radu zabalte do pochvaly, ať se děje cokoliv, jinak se setkáte s projevy agrese, zoufalství a pláče.  Roli v nasměrování energie čtyř jedniček hrají i další čísla: extrémně sebekritická osmička v mřížce může znamenat celoživotní problémy se sebehodnocením.

Převaha jedniček neboli výskyt více než pěti jedniček

se vyznačuje nárůstem emocionální energie, která se projevuje krajní přecitlivělostí, kterou člověk není schopen přiměřeně uvolnit. City těchto lidí mají extrémní intenzitu, a stejně intenzivní je u nich i strach z citového zranění. Často se proto při sebemenším náznaku ohrožení okamžitě uchylují k útoku, nebo se ohání příkrými slovy a výčitkami v podvědomé snaze zranit druhého dřív, než budou zraněni oni sami. Jejich agresivita je ale opravdu jen zástěrkou strachu.

Přetlak energie, daný takovým množstvím čísel jedna, připomíná tlakový hrnec. Pokud není energie postupně uvolňována, hrnec vybouchne. Lidé s tímto množstvím jedniček si často vybírají těžkou fyzickou práci, která jim pomáhá rozpouštět návaly vzteku a agresivity, nebo se naplno věnují sportu. Řada nositelů převahy jedniček, kteří přetlak neumějí ventilovat, má diagnostikovánu hysterii.

Luděk Nekuda

Luděk Nekuda

Mezi lidmi s převahou jedničkami bývají dobří spisovatelé, skladatelé, ale také herci. Jedním příkladem za všechny je Luděk Nekuda, který měl číslo jedna v mřížce zastoupené hned 5x. Čtyřikrát ve tvaru čísla 1 a popáté formou nuly, která přebírá vlastnosti čísla, ke kterému patří – v našem případě jedničky ze dne narození. U Luďka se jedničky propojily s číslem čtyři a dopočítaným číslem sedm, čímž vznikla rovina dovednosti. Tato dovednost z něj čišela neustále, ve všem, čemu se věnoval.