Jednociferní versus dvojciferní

Lidé, narození od 1. do 9. dne v měsíci, jsou většinou jasně „čitelní“. Jsou přímí, jejich chování se dá snadněji odhadnout, ale hlavně v práci i doma se chovají stejně. Z numerologického hlediska je to dáno tím, že den narození je shodný s psychickým číslem, které vzniká jednociferným součtem dne narození.

U všech ostatních, kteří se narodili od 10. dne v měsíci dál, se dají vypozorovat odlišné modely chování doma a v práci. Vliv na to mají tři aspekty – první je číslo ze dne narození (to mají stejné všichni narození od 10. do 19., od 20. do 29. a nakonec 30. a 31.), následuje druhé číslo ze dne narození, a třetí aspekt, který je také důležitý, je jejich jednociferný součet (psychické číslo). Hodně záleží na tom, jak spolu první a druhé číslo harmonizují.

Pojďme se teď blíže podívat na vlastnosti jednotlivých čísel. Začněme čísly, která jsou pouze na jedné pozici – 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Mentální, energická a duchovní čísla

Představte si náš mozek rozdělený na levou a pravou hemisféru. Uprostřed mezi nimi proudí energie. V levé části najdeme čísla mentální. Patří sem jednička, tedy „já“ neboli ego, nesoucí schopnost vyjadřování pojmů jak slovy, tak psaním. Dále sem patří trojka, která vypovídá o schopnosti vyjadřovat pojmovou představu, o schopnosti komunikace a tvořivosti. Pětka vyjadřuje vůli, odhodlání, aktivitu a důslednost.

Pravá strana bývá označována jako citlivá. Nachází se tu dvojka, reprezentující city, partnerství a intuice. Šestka vyjadřuje nejen potřebu rodiny, partnerství, ale i estetičnost a finance.

Do střední části patří čtyřka, která nese jak fyzickou energii (pracovitost, zručnost, praktičnost), tak energii sexuální.

A nyní se dostáváme k číslům, která jsou umístěná na více pozicích. Sedmička jako první z čísel působí uprostřed i vpravo – tedy na dvou místech současně. Vyjadřuje schopnost překonávat překážky a přináší energii (například v péči o druhé). Vypovídá ale i o pochopení a účasti, čímž se řadí mezi citlivá čísla, a proto se vyskytuje též na pravé straně.

Osmička znamená logiku, intelekt, moc, schopnost kontrolovat a rozhodovat, čímž patří mezi mentální čísla, ale má i schopnost organizovat, takže ji najdeme i uprostřed v číslech vyjadřující energii.

Zcela univerzální je devítka. Je jak duchovní, citlivá, tak plná energie a pro svou analytičnost patří i mezi mentální čísla. Je tedy na všech pozicích – vlevo, uprostřed i vpravo.

Nula patří mezi citlivá čísla, i když do mřížky ji vždy přiřazujeme jako žolíka, který nahrazuje číslo, u kterého se nachází. Neboli pokud den narození je 10., do příslušného pole mřížky zapíšeme 1 a 0, nicméně při hodnocení daného pole nulu počítáme jako další číslo 1. Stejný princip platí pro 20. a 30. den a všechny roky, kde se nula nachází. Takže například rok 2020 se celý zapsal do mřížky na pozici dvojky a s tímto polem se pracovalo tak, jako kdyby obsahovalo čtyři dvojky.

Výše popsané umístění čísel potom vypadá následovně:

Pokud se nad tím zamyslíme, začne být zjevné, že některá čísla spolu nikdy nemohou „vycházet“. Obtížně budou spolupracovat například vlevo ležící mentální jednička, trojka a pětka, s napravo ležící citlivou dvojkou, šestkou a nulou, jelikož jsou od sebe vzdáleny.

Ve střední části (mezi mentálními a citlivými, tedy nalevo a napravo ležícími čísly) je oblast, kterou bychom mohli označit jako proud energie. Čísla v této oblasti mají výhodu v tom, že vychází s mentálními i citlivými čísly, protože spolu sousedí.

Jak to spolu souvisí

Vraťme se však k psychickému číslu, které je součtem dne, ve kterém jsme se narodili. Stejné psychické číslo mají lidé narození 1, 10, 19 a 28. Součtem vždy vychází číslo jedna. Ale již ze složení čísel je jasné, že se určitě nebude chovat stejně člověk narozený s primární jedničkou a člověk narozený 28. tedy s primární dvojkou. Jednička jakožto primární číslo bude způsobovat, že si člověk egoisticky nejdříve řeší sebe a ostatní až na druhém místě, na rozdíl od člověka narozeného 28., kde primární je citlivé číslo dvě, které člověka nutí nejdříve řešit druhé a až potom sebe.

Psychická dvojka – 2., 11., 20., 29. se chová stejně s výjimkou dne 11., což je dvakrát za sebou egoistická jednička (já! Já!).

Jiný příklad je třeba psychické číslo tři. To mají všichni narození 3., 12., 21. a 30. Člověk se dnem narození 12. to má tak, že on má prioritu a teprve potom jsou ti druzí, na rozdíl od 21., kde je to přesně naopak. Zajímavostí je, že pokud by se dali dohromady právě lidé, kde jeden je narozen 12. a druhý 21., bývá jejich partnerství nesmírně obtížné. To ještě může fungovat, když se narodil 21. muž a 12. žena, ale pokud by byl narozen 12. muž a 21. žena, je to téměř neslučitelné. Záleží samozřejmě ještě na dalších číslech v datu narození, v partnerství se totiž neporovnává jen první číslo dne, ale ještě třetí číslo roku a první číslo mezisoučtu životního čísla. Všechna tato čísla ukazují, zda se spolu partneři dokážou domluvit, případně za jakých podmínek.

Psychická čtyřka – „majitelé“ tohoto čísla mají možnost být sexuální, tvořiví nebo duchovní. Člověk narozený čtvrtého dne v měsíci je velmi sexuálně založený. Lidé narození 13. mají pořadí nejdřív já a potom tvořím. Jsou pracovití, ale mají svou hlavu a uznávají pouze toho, na koho „nemají“ ve svých znalostech. Nejvíce duchovní jsou ti, co se narodili 22. dne. Lidé narození 31. nejdříve tvoří a teprve potom se zajímají o sebe.

Poslední příklad těžkých spojení stejných čísel je například u psychického čísla sedm, kde on je narozen 16. a ona 25. Problém mají oba již v tom, že mají čísla dne, která se vzájemně nepodporují. On je díky jedničce egoisticky nastavený, zatímco ona je až přecitlivělá a velmi jeho egoismem trpí.

A takto bychom mohli zjednodušeně rozebrat každé psychické číslo. Nejsnadnější to mají lidé s psychickým číslem devět. Ať je jejich den narození 9., 18. nebo 27., je to pokaždé z čísel, kde se vyskytuje devítka (na všech třech úrovních – mentální, energie i citlivé). U ostatních to vždy bude vycházet tak, že pokud je primární číslo mentální, člověk se nejdříve zajímá a rozhoduje se o svých věcech a až si je vyřeší, je schopen se postarat o druhé, na rozdíl od lidí, kteří mají primární číslo z pravé – citlivé strany a u těch jste na prvním místě vy a potom jsou oni.

Ale aby to celé nebylo tak snadné, důležité pro to, jak se opravdu bude člověk rozhodovat je ještě třetí číslo z roku. Toto číslo totiž dovede změnit primární nastavení rozhodování člověka.