Všechno na světě podléhá vlivu čísel. Působí na nás čísla samotná, nebo jejich skupiny. Pokud víme, na co se zaměřit, můžeme jejich projevy ve svém každodenním životě začít korigovat v náš prospěch.

První skupinou čísel, které nás určitě napadne, je datum narození. Nese v sobě informace nejen o našich povahových rysech, ale také o našich schopnostech ve vztazích, na profesionálním poli, naznačuje naše potenciální zdravotní potíže, množství a směrování sexuální energie a další.

Čísla nám mohou pomoci nalézt a odhalit naše možnosti, poukázat na naše silné stránky a vysvětlit ty slabé, které nám byly takzvaně „dány do vínku“. A když si definujeme seznam našich talentů, můžeme začít pracovat na jejich rozvíjení.

Technologie, prověřená staletími

Numerologie je vlastně nejstarší analytickou technologií. Tvořila důležitou součást babylonské, egyptské, židovské, řecké a čínské tradice. Vlastní systém numerologie měli Féničané, Tibeťané, Aztékové, Májové a další vyspělé civilizace. Jedním ze známých tvůrců numerologie byl Pythagoras ze Samu (580-497 př. n. l.), řecký filozof a matematik, „otec geometrie“, který tvrdil, že základem všeho je číslo a že každé číslo od 1 do 9 obsahuje svůj vlastní specifický charakter. Podle něj mohlo být cokoli vyjádřeno číselnou hodnotou, což zjednodušuje pochopení struktury vesmíru.

Jak numerolog pracuje?

Ráda si čísla zapisuji barevně, aby byl výsledek co nejpřehlednější – čtyřbarevná propiska je neoddělitelnou součástí mojí kabelky.

Základní informace nám poskytne datum narození. Tato čísla, daná dnem, kdy jsme přišli na svět, nás provází celým životem. Vytváří specifickou povahovou skladbu osobnosti každého z nás a také svou skladbou daných čísel směruje náš život a události, které zažíváme.

Důležitou roli hraje i jméno. Každé písmeno se dá vyjádřit číslem. Čísla, která používáme, se získávají z oslovení v pátém pádě – tak, jak jej nejčastěji slýcháme při běžné komunikaci. S čísly ze jména se dá, jako s jedinými z celého životního zadání, pracovat (měnit je).

Pro všechny, kdo mají chuť vyzkoušet si numerologii v praxi, tu máme fiktivní klientku Danielu, narozenou 12. 11. 1963. Můžete si ji podle návodu „spočítat“ sami, a pak si jen zkontrolovat výsledky, anebo hru čísel jen sledujte. V dalších pokračováních se na Danielino číselné zadání budeme dívat podrobněji a více do hloubky.

Celé datum narození si nejprve zapíšu obvyklým způsobem. Použiji černou barvu.

Pak začnu sčítat. Pokud je den narození jednociferný, zapíšu stejné číslo červeně znovu pod něj. Pokud je dvouciferný, sčítám jeho čísla tak dlouho, až získám jednociferné číslo, a zapíšu tento součet. Stejným způsobem sečtu číslo roku a součet zapíšu červeně pod letopočet.

Pak sečtu celé datum narození po jednotlivých číslech. Získám tím dvouciferný mezisoučet životního čísla. Ten zapíšu do závorek tak, aby každá cifra měla vlastní závorku. Zapisuji opět červeně. Nakonec znovu sečtu čísla v závorkách a červeně zapíšu výsledek – životní číslo.

Díky použití různých barev a závorek mohu zpětně snadno identifikovat, které číslo jsem získala jakou cestou. Je to důležité, protože v numerologické mřížce bude každé z nich hrát svou nezastupitelnou roli.

Zbývá doplnit údaje ze jména. Podle návodu přiřadím číslo, patřící k prvnímu písmenu jména, a pak vypočítám součet samohlásek jména. K zápisu použiji zelenou barvu. Abych od sebe odlišila i tato dvě čísla, první z nich si označím symbolem (hvězdičkou, kroužkem, šipkou).

Archetypální vlivy

Při zápisu data narození si všimněme, kolik sudých a lichých čísel daný člověk ve svém datu narození má. Lichá čísla jsou pokládána za silnější – mužská, sudým číslům je pak přikládána menší síla – tedy ženskost. Má-li některá žena datum narození plné lichých čísel, velmi často se chová „jako chlap“. Tyto ženy si většinou volí čistě mužské obory (vstupují do vojenské služby, jsou pilotky, řídí velké tahače, bagry, pracují ve slévárnách apod.), kde se realizují a nijak za muži nezaostávají. Pokud jsou to podnikatelky, je to znát i na způsobu, jakým firmu vedou. A naopak, muži, kteří mají ve svém datu narození převahu sudých čísel, jsou jemnější, v některých okamžicích až zženštilí. Ani v jednom případě nemusí jít o gaye nebo lesbičky, i když by se tak na první pohled mohlo zdát. Zkuste se zamyslet: Jak je na tom naše Daniela? Na jakou profesi ji tipujete?

Posilující nula

Nula se dá přirovnat ke karetnímu žolíku. Přejímá na sebe stejné vlastnosti čísla, ke kterému patří. Vyskytuje se ve dnech (10, 20 a 30), ale i v rocích např. 1900, 2000, 2020, a v mezisoučtech čísel.

Numerologická mřížka vytváří z čísel příběhy

Numerologická mřížka je čtverec s přesně danými devíti políčky, označenými čísly 1–9.

Do mřížky budeme postupně zapisovat všechna čísla, která jsme doposud získali. Černá, červená i zelená. Teď se nám začnou hodit odlišovací prvky – barvy, závorky a symboly.

A aby toho nebylo málo, jedna mřížka nebude stačit. Budeme potřebovat tři.

První mřížka vypovídá o období dětství, druhá o dospívání, třetí o naší duchovní dospělosti. Některá čísla totiž začnou „působit“ až o něco později.

Tři čísla, umístěná nad sebou, vedle sebe nebo diagonálně, vytvářejí v mřížce takzvané roviny. Ty mají svůj význam, a bude nás zajímat i to, v jakém životním období se aktivovaly.

Vyplňme společně numerologickou mřížku naší klientky Daniely.

Dětství

První mřížka nese informace vztahující se k období od narození do puberty (přesné období záleží na životním čísle). V této době má na člověka primární vliv rok narození a roviny, pokud nějaké při zápisu roku vznikly.

Do první mřížky se zapisují pouze čtyři základní (černá) čísla z roku narození. V případě naší fiktivní klientky jde o rok 1963. Roční čísla jsou nejsilnější ze všech čísel našeho data narození a mají stejný vliv po celý náš život. Budou se proto zapisovat i do druhé a třetí tabulky.

Zajímavý je silný význam třetího čísla z roku narození. To ovlivňuje čtvrté číslo a někdy mu dokáže působit potíže. Kdy a v jakých případech se to děje, si řekneme v některém z následujících dílů.

Všimněte si, že už po zapsání čtyř číslic z roku narození mohou vzniknout v první mřížce takzvané roviny (uspořádání tří čísel v samostatných políčcích vedle sebe – vodorovně, svisle nebo diagonálně). Vznikají roviny plné (tři čísla vedle sebe) nebo prázdné (tři prázdné číselné pozice vedle sebe). Rovinám budeme věnovat zvláštní pozornost.

U Daniely z naší ukázky vznikly roviny dvě – plná rovina 3-6-9, nazývaná Empatie, a prázdná rovina Senzitivity, tvořená chybějícími čísly 2-5-8. Naopak jednička zůstala od ostatních čísel izolovaná. Co to znamená, si povíme při popisování vlastností a schopností všech čísel.

Dospívání

Druhá mřížka (obsahující rok a den narození) plus vzniklé roviny a čísla jména vypovídá o tom, jak se člověku bude dařit v dospívání a po nějakou dobu i v dospělosti, dokud nevstoupí do doby duchovní dospělosti, která s úředně uznávaným věkem dospělosti 18 let nemá nic společného.

Druhá mřížka znovu obsahuje zapsaný rok 1963, ale přibydou nám dvě čísla – den narození klientky, čísla 1 a 2.

Dopsáním těchto čísel vznikla další plná rovina, Myšlení (1-2-3).

V tomto okamžiku končí zápis čísel, převzatých ze dne narození. Měsíc, jako astrologický údaj, se do mřížky nezapisuje.

Dospělost

Do třetí mřížky se zapisuje rok a den narození (totéž co už máme ve druhé mřížce), ale doplníme i všechna dopočítaná čísla, která jsme si připravili. Mají červenou a zelenou barvu. Výjimku má jediné dopočítané číslo – životní. To se do mřížky nezapisuje.

Kdy numerologicky „dospějeme“? Období duchovní dospělosti spočítáme odečtem svého životního čísla od věku 36 let. Ti, co mají životní číslo 9, dospívají tedy už ve věku 27 let, vlastníci životního čísla 1 až v 35 letech. Do té doby se naše osobnost stále formuje. Podle celkové číselné kombinace se spolehlivě začneme chovat až po dozrání.

Ovlivňování mřížky pomocí oslovení

Čísla ze jména se do mřížky doplňují až jako úplně poslední. Má to svůj důvod. Co se týká počtu výskytů jednotlivých čísel, více obvykle neznamená lépe. Naší klientce přibude oslovením „Danielo“ třetí trojka. což s sebou nese zvýšený tlak na schopnosti čísla tři.

Pokud bychom ale na naši Danielu volali „Dano“, v mřížce i nadále zůstane 4° (z prvního písmene D), ale namísto 3 dopíšeme zelenou 7 (součet samohlásek čísel A + O je 1+6=7). Daniela je s tím v pohodě, protože vnímá harmonizaci, kterou jí změna přinese.

Jenže se vzbouří maminka, která jí stále říká Danuško, a tak počítáme ještě třetí variantu. Stále zůstává 4° (z prvního písmene D), prvotní 3 tentokrát ale nahradí 1 (A+U+O = 1+3+6=10=1). Co se stane? Opět se nám nahromadí více zástupců čísla 1 v jednom poli. Tahle kombinace přinese více škody než užitku. Pro maminku tedy zkusíme dopočítat něžná oslovení, která by mohla Danušku nahradit. Něco určitě vymyslíme, když už máme návod.

Ze zvoleného příkladu je zřejmé, že jméno, nevhodně zvolené ke konkrétnímu datu narození, může člověku zbytečně komplikovat život. Může mít negativní vliv i na jeho zdraví.

Naštěstí čeština zná téměř ke každému jménu řadu variant k oslovování. Pokud tu správnou neobjevíme, zkusíme ještě zapátrat po vhodné přezdívce. Podstatné je, aby se s novým oslovením ztotožnil nejenom jeho nositel, ale všichni, kdo ho tak mají oslovovat. V posledních letech si také stále více lidí jména mění.