Generace Z a všechny, které přijdou po ní: děti, narozené po roce 2000. První číslo jejich roku narození už nereprezentuje jednička, tedy ego, ale dvojka. Jakou změnu to přinese pro celou společnost? Jak už jste si určitě všimli v minulém článku, bude záležet i na tom, kolik dvojek tyto děti „nasbírají“. Celkově se dá říct, že z hlediska numerologie dostaly do vínku větší starost o planetu, o život v míru, životní prostředí a lidstvo jako takové. Svou energii budou více využívat ve prospěch všech. Mnohem lépe, než předchozí generace, budou schopni chápat potřeby svých dětí.
Co dvojka dává, a co umí naopak zkomplikovat?

Pokud číslo dvě v mřížce chybí,

bude třeba se naučit spoléhat na svou intuici. Tito lidé se velmi špatně přizpůsobují novým situacím, při rozhodování jsou extrémně váhaví, až nepřiměřeně opatrní. Pokud se jim v hlavě „pere“ příliš mnoho protichůdných myšlenek, mohou působit zmateně. Raději ospravedlňují své chování, než aby se poučili z vlastních chyb. Mají sklon na situaci nahlížet pouze ze svého hlediska, a podle toho primárně reagují.

Lidé s jednou dvojkou

mají přirozený dar schopnosti vcítit se do druhých – dar intuice a jemnocitu. Mohou se zcela spolehnout na svůj vnitřní hlas, pokud jde o první dojem. S trochou cviku mohou své vlohy ještě rozvinout a naplno je využívat v každodenním životě.

Jsou laskaví, přátelští, mírumilovní, chápaví, veselí a něžní. Právě proto, že mají tolik pochopení pro druhé. Sami velmi oceňují partnerství a nikdy by nikoho blízkého záměrně nezranili. Jsou velmi citliví na stres. Potřebují pravidelně relaxovat v tichém, klidném, harmonickém zákoutí. V otázkách lásky je senzitivní a intuitivní kvalita dvojky ve svém živlu: dává schopnost vytušit potřeby druhého a chuť jim vyhovět ze všech sil.

Kombinace jedné dvojky s jednou jedničkou

v mřížce přináší vlastnost, které se říká „paličatost“.

Dvě dvojky

dávají dokonale vyváženou a výrazně rozvinutou schopnost intuice. Umožňují svému nositeli vžít se naplno do situace druhého a plně pochopit, co protějšek cítí. Je to ideální pro vztah jakéhokoli typu. Tito lidé zpravidla uzavírají přátelství na celý život, protože lidé kolem nich cítí jejich hluboké porozumění pro druhé. Lidé s dvěma dvojkami bývají ohleduplnými, romantickými milenci, kterým dává větší potěšení dávat než přijímat. Mají v sobě mnoho něhy, k životu přistupují citlivě a v lásce projevují velké pochopení. Mají nesporně značnou přitažlivost pro druhé pohlaví, i když tato skutečnost jim často přináší problémy ve vztahu.

Lidé s kombinací 11-22

uzavírají těsná přátelství s opačným pohlavím, aniž by to jakkoli ovlivňovalo jejich vztah a sexualitu. Je to nesporně ideální kombinace pro porozumění a komunikaci, a (ale) také dokonalá kombinace pro milenecký vztah.

Tři dvojky

Greta Thunbergová

Greta Thunbergová

přináší zvýšené intuitivní schopnosti a výrazně zbystřenou schopnost vnímání. Pár let a dlouhou sérii zkušeností ale trvá, než se jejich nositelé naučí rozlišovat, které ze všech přijatých informací jsou ty opravdu podstatné. Dalším darem je velký potenciál pro podnikání a sport. Dvojkaři milují rychlost, kterou si nejraději užívají za volantem.

Řada těchto lidí se věnuje ekologickým oborům, nebo se o toto téma alespoň intenzivně zajímají.

Typickým příkladem člověka se třemi dvojkami z roku narození je dnes již osmnáctiletá Greta, která proslula jako ochránkyně životního prostředí a klimatický aktivista.

Lidé s třemi dvojkami vkládají značnou část energie do milostných dobrodružství, a dělá jim potíže zachovat věrnost.

Jiří Kopecký

Jiří Kopecký

Výskytu více stejných čísel v mřížce od počtu čtyř výše

se říká „vícečetný výskyt“.  Jednání lidí si je velmi podobné, jen stále mírně stoupá jeho intenzita. U vícečetných dvojek si můžeme jejich vnímání informací trochu nadneseně popsat jako chování člověka, který se zblízka dívá na velkou mozaiku. Nevidí obraz, ale kostičky. Počítá kostičky, hledá poměr zastoupených barev a jejich vzory. Než udělá pár kroků dozadu, aby získal odstup a uviděl celé dílo, bude to pravděpodobně velmi dlouho trvat.

Mezi lidmi s vícečetnými dvojkami se nachází výborní herci. Podívejme se na numerologickou mřížku Miloše Kopeckého, vynikajícího českého divadelního a filmového herce. V osobním životě splňoval všechny předpoklady, které mu extrémní množství dvojek dodalo.

Anonym – špatně zvolené jméno

Když jméno nepomáhá

Poslední ukázkou je numerologická mřížka člověka, narozeného 29.9.2000. Zcela nevhodná volba jména (čísla zapsaná zeleně) způsobila, že její majitel nemá „jen“ devět dvojek, ale hned jedenáct. Všechny dvojky jsou navíc izolované (v okolních polích chybí jednička, trojka, čtyřka, pětka a šestka). A jediná analytická devítka je také izolovaná. Jak se to projeví? Tento člověk stráví spoustu času a energie hledáním svého místa v životě a pochopením vlastní životní cesty, a aby ji našel, bude potřebovat hodně lásky od svého okolí. Svou obrovskou intuici bude jen obtížně využívat v praxi. A velmi významnou roli pro něj bude hrát tělesný kontakt.

O izolovaných číslech můžeme zjednodušeně říct, že k talentům, které s sebou nesou, máme obtížný přístup. Jako bychom museli přelézt vysokou zeď, kdykoliv se k nim chceme dostat.

Spojením dvojek s nulou dodává dvojkám zvýšenou senzibilitu, hojivou moc a intuici, spolu s větší potřebou harmonie, míru a spolupráce.