Číslo osm vyjadřuje z pohledu numerologie rovnováhu a spravedlnost. Dává svým majitelům výrazné vůdcovské schopnosti, bystrou mysl, smysl pro detail, vášeň pro dokonalost a duševní energii, která snad ani nepotřebuje spánek. Lidé s osmičkou jsou skvělí organizátoři, houževnatí dříči a aktivní milenci. Všechny tyto talenty slouží jejich nositelům k získání úspěchu a zisku. Ačkoliv je dokážou využívat pozitivně a s grácií, ambice a touha po dosažení výsledku přesně podle jejich představ je často vedou na cestu agresivity a manipulace. Intenzivní návaly radosti nebo nenávisti jsou jim cizí. Osmička je také číslem tvrdých životních zkoušek a potem zaplaceného osobnostního růstu.

Rodiče a děti

Životním úkolem majitelů osmiček je vyrovnat se s tématem rodičovství. Osmička jako číslo roku (platí pro všechny narozené v roce, jehož součet dává číslo osm) nezná v tomto směru kompromisy. Jejich úkolem je minimálně jednoho z rodičů absolutně zbožňovat, nebo naopak intenzivně nesnášet; to celé po dlouhou část života, kdy hledají způsob, jak se s tím vyrovnat. A tím to nekončí. Jakmile překonají tuto bariéru, objeví se partner, který jako by zmiňovanému rodiči z oka vypadl, a začne to znovu. Je nesmírně těžké – téměř nemožné – se od takového partnera odpoutat. Aby toho nebylo málo, podobné problémy zažívají i ve vztahu s vlastními dětmi. Osobní život mají zkrátka… komplikovaný.

Tvrdá škola vychovává silné osobnosti.

Životní osmička je autorem mnoha překážek, zdržování a odkladů, nezdarů a ponižování, nečekaných a nevysvětlitelných situací. Je nositelem protivenství a bezdůvodného nepřátelství, přináší finanční a jiné ztráty. V některých případech může osmička jeho nositeli životní cestu přinejmenším zpomalit, popřípadě nehodami nebo zdravotními potížemi i dočasně zastavit.  Zní to katastroficky? Nenechte se mýlit.

Z nositelů životních osmiček díky tomu vyrůstají extrémně silné osobnosti, připravené překonávat i ty nejtěžší životní situace. Díky tomu jsou tito lidé spravedliví, realističtí, odolní a vytrvalí. Málokdy podlehnou stresu a z životních otřesů se vzpamatují rychleji než všichni ostatní. Mají obrovské množství energie, která je nikdy neopouští. Vědí, kde je jejich cíl, a neochvějně za ním jdou. Pracují velmi tvrdě a nedovolí, aby je něco rozptylovalo. Pokud volí mezi prací a zábavou, práce vždycky vyhraje.

Lpí na tradičních hodnotách a chrání svou rodinu proti celému světu. V lásce jsou ale trochu rozporuplní: ačkoliv vyhledávají samotu, často trpí osamělostí. Touží po oddané lásce a partnerství, ale dlouhodobější vztahy jim obvykle nevydrží, protože je prokládají četnými milostnými aférkami. Experimentování s návykovými látkami se u nich může snadno změnit v závislost.

Ideální jsou pro ně povolání spojená s mocí, vyjednáváním, obchodem a financemi. Ke spokojenému životu je pro ně nezbytný komfort a dokonalé materiální zázemí.

Životní osmička po celý život balancuje na hraně spolupráce a zneužívání, zdravé a přílišné dominance, přirozeného vůdcovství a sobeckého, bezohledného zneužívání moci. Ačkoliv je zřejmé, že si z člověka se životní osmičkou není radno dělat nepřítele, zákon karmy je neúprosný, jak jsme řekli už na začátku. Překročení hranic je následováno finančními obtížemi a problémy se spravedlností.

Život s jednou osmičkou v mřížce

Miloš Zeman

Miloš Zeman

Energičtí, logičtí, racionální a extrémně sebekritičtí: takoví jsou lidé s jednou osmičkou v mřížce. Mají vynikající odhad, organizační schopnosti, pozorovací talent, smysl pro detail, smysl pro humor a spoustu, spoustu energie. Umí výborně zacházet s penězi. Potřebují být všude tam, kde se děje něco důležitého. V týmu se rychle propracují do vedoucí role a tu už neopustí. Jiná než logická vysvětlení u nich neuspějí. A pokud se na něco dá podívat z lepší i horší stránky, vždy si vyberou tu horší. Převaha negativních postojů spouští u lidí s jednou osmičkou neústupnost a tendenci manipulovat s ostatními. Kombinace jedné osmičky s chybějící sedmičkou vytvoří blok a odstup od všeho dění.   Typickým představitelem jedné osmičky je Miloš Zeman.

Více než dvě osmičky

Dvě osmičky vynikají logikou, racionálním uvažováním, množstvím mentální a duševní energie, ale i kreativitou. Obratně zacházejí s penězi a jsou skvělými vůdci. Uplatnění nacházejí jako technici, strojaři, programátoři a v profesích, ve kterých je kladen důraz na logické myšlení.
Přibývající množství osmiček zvyšuje potřebu sebekritiky. Nutnost neustálého sebehodnocení a úprav vlastní osobnosti může vést až k obsesi. Narůstá neústupnost a potřeba manipulovat s lidmi v zájmu uskutečnění vlastních cílů.

Madonna

Madonna

Z nositelů více osmiček se rekrutuje většina „škarohlídů“. Tendenci dívat se na svět z té černější stránky pomůže vyrovnávat práce nebo koníček z oblasti kreativity nebo sportu. Příkladem je Madonna (16.8.1958)

Julius Verne

Julius Verne

Osmička je číslem rovnováhy, a tak je třeba znovu a znovu hledat vyrovnanost a harmonii. Dalším příkladem člověka s extrémním množstvím osmiček je Julius Verne (8.2.1828).

Když osmička chybí

Pokud v mřížce osmička není, znamená to, že se musíme naučit nejednat impulsivně. Než se zbrkle vrhneme do situace a naděláme spoustu chyb, je třeba zvážit postup a jeho důsledky. Lidé bez osmičky nesnášejí jednotvárnou fádní činnost, a drobnou mravenčí práci rádi přenechají někomu jinému. Bez přirozené schopnosti smát se sami sobě mívají občas pocit, že jsou všechny žerty v místnosti namířeny proti nim. Jsou upřímní a bezelstní, ale nesnášejí, když si je někdo dobírá. Teprve čas a životní zralost je naučí tyto situace správně chápat a zvládat.

Izolovaná osmička

Tato situace nastává, pokud nejsou v mřížce zastoupena čísla 4, 5, 6, 7 a 9. Komplikuje to zejména aktivaci logického myšlení. U těchto lidí jejich nároky a postoje přivodí více obtíží než radosti.