Pojďme si něco říci o spontánním a emočním čísle sedm, která dává velké schopnosti pozorovat lidi a situace kolem sebe a vtipně vystihnout či okomentovat, co vidí. Dává životní smysl pomáhat druhým a velké pochopení a sociální soucit.  Sedmička totiž patří mezi nejcitlivějších čísla, která můžeme mít (kromě sedmičky sem patří ještě dvojka, šestka a vícečetné jedničky).

Pokud se lidem se sedmičkou v mřížce cokoliv, byť v dobrém vytkne, obvykle jejich první reakce na domluvu je záporná, ale potom si nechají v klidu vše projít hlavou a změní názor, takže na venek budí dojem, že často mění názor. Ale oni to tak nemají. Pro ně je důležité získat čas na přemýšlení, takže první spontánní odmítnutí čehokoli je jen získání času a teprve až potom se vyjádří.

Petr Jablonský

Petr Jablonský

Všichni, kdo mají sedmičky, mají potenciál uspět v mnoha profesích, kde se vyžaduje citlivost, od medicíny, až po umění.  Díky sedmičce máme skvělé herce a komiky, kteří mají číslo sedm v numerologické mřížce.  Například určitě znáte Petra Jablonského, imitátora, baviče, moderátora a herce. Jeho doménou je imitování známých českých celebrit a politiků. Ve své numerologické mřížce má jako dominantní číslo sedmičku (z roku narození).

Jedna sedmička

vyvolává velkou potřebu zapojit se aktivně do všeho, co jejich majitel dělá. Sedmička tím, že je jedním z nejcitlivějších a nejcitovějších čísel, dává schopnost vcítit se do problému druhých a, ať už o tom její majitel ví, či ne, má dané určité léčitelské schopnosti. Jakoukoli křivdu vůči ostatním vnímá jako nespravedlnost na něm samém. Je nesobecký a upřímný.  Všechno v životě si musí vyzkoušet na vlastní kůži, protože jedině tak se dokáže poučit a nestojí o to, aby mu kdokoli určoval pravidla hry.

Oldřich Kaiser

Oldřich Kaiser

Dalším hereckým příkladem majitele jedné sedmičky je Oldřich Kaiser, výborný český filmový a divadelní herec a komik.

Typický představitel člověka s jednou sedmičkou potřebuje k životu aktivitu a pohyb, jinak nemá stání a začne se nudit. Rád sdílí aktivitu s ostatními, neboť má společnost rád a potrpí si na veselé společníky. Humor je však pro tyto lidi spíše získaná schopnost než přirozená vlastnost. V lásce jsou tito lidé zaměřený hlavně na doteky, mají nesmírně rádi, když je někdo hladí.

MUDr. Jan Štulík

Prof. MUDr. Jan Štulík

Aby nezůstalo v příkladech jenom na hercích, představitel lékařského umění je například prof. MUDr. Jan Štulík, špičkový ortoped, spondylochirurg, který patří mezi elitu páteřní chirurgie. Ostatně on má v mřížce kromě sedmičky zastoupené všechny ostatní čísla a tím také množství rovin, které všechny jeho schopnosti vyjadřují (senzitivitu, energie, dovednost, myšlení, energie, pochopení, odhodlání).

Lidé narození v roce, jehož součet je 7, mají výbornou pozorovací schopnost. Tito lidé jsou ve vztazích k ostatním chápaví a účastní, nicméně v jádru jsou egocentričtí. Často využívají ostatní, jako rezonanční desku, použijí je k tomu, aby si vyslechli jejich fakta a své názory, ale potom už nestojí o vyslechnutí názoru a reakce těch druhých. Přesto ale od osob jim blízkých jsou schopni přijmout praktické připomínky.

Lidé, kteří mají sedmičku jako životní číslo se zaměřují na duševní práci a práci na sobě samých. Mívají léčitelské nadání. Ale většinou si tohoto svého potenciálu nejsou vědomi. Pro lidi s životním číslem sedm jsou nejdůležitější jejich vztahy a přátelství. Bohužel manželství pro ně nebývá snadné, neboť mají potřebu svobody a úplné nezávislosti.  Tito lidé často podnikají dlouhé cesty. Rušné město a množství lidí v jejich okolí jim nesvědčí. Milují přírodu, život na venkově, u moře případně v horách.

Dvě sedmičky a více

charakterizují neúnavnou péči o druhé. Přináší současně sklony k melodramatickému chování. Tito lidé neustále mluví, dalo by se říct, že až přednášejí a velmi často pomlouvají vše, co jim připadá špatné. Pokud se chopí nějaké věci, pak s velkým nasazením. Nositelé sedmiček mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a bojují otevřeně za práva všech. Lidé s více sedmičkami v datu narození jsou velmi emocionální, a pokud se zavážou k nějaké záležitosti, pak do toho jdou duší i tělem. Sedmičky jim dodávají mimořádnou intuici a výrazné léčitelské schopnosti. S tím je spojena i jejich potřeba alternativního léčení a co nejzdravějšího způsobu života. Často se zajímají o esoteriku a spirituální záležitosti. Ve vztazích jsou tito lidé jako na houpačce, hned nahoře a vzápětí v nejhlubší propasti. Jsou velmi citliví, zranitelní a způsobenou křivdu si pamatují celá léta. Mají sklon k bigotnímu náboženství, sektám, k rebeliím a k nekonvenčnímu oblékání.

Více sedmiček,

Miroslav Donutil

Miroslav Donutil

o to „větší šoumen“, mezi které určitě Miroslav Donutil patří.
On sám má sedmičky dvě, jednu z data narození, druhou má dopočítanou z roku narození.

   Josef Dvořák

Josef Dvořák

Posledního, již se třemi sedmičkami, kterého vám uvedu, jako příklad, není také určitě třeba představovat. Je jím herec, ředitel a protagonista jeho Divadelní společnosti, Josef Dvořák. Jeho sedmičky jsou „sice jen“ dopočítané ze dne, z roku a z mezisoučtu životního čísla, ale přes to mají na něj velký vliv a nemusím vám jeho schopnosti popisovat. On je především komik a ti, kdo ho zažili hrát na divadle ví, že je schopen reagovat na cokoli a neustále si ze všeho dělat legraci.

Negativními vlastnostmi čísla sedm může být skon k zoufalství, náladovosti, skleslosti, samotářství, únik z reality do světa snů, naprostá nečinnost. Lidé, kterým v mřížce chybí zastoupení čísla 7, mnohem víc váhají, než se odhodlají do něčeho pustit.  Nemají schopnost prosadit se a jen tak se nedají vtáhnout do čehokoli. Starají se především o sebe. Mají potíže promluvit na veřejnosti. Samota jim nedělá dobře, mívají až pocit paniky.

Lidé s izolovanou 7

(to znamená, že v mřížce nejsou okolo čísla 4, 5, 8) nenacházejí správný vztah ke svým pocitům, a neví, jak by je měli správně vyjádřit. Působí nevyrovnaně a nespokojeně. Často si tím vyslouží pro sebe a u svého okolí nepochopení, a to do jejich jednání vnáší zlobu a frustraci.

Izolované číslo sedm je informace, že daný člověk má citovou karmu. Lidé s izolovanou sedmičkou mají problém právě v této oblasti. Pokud zůstanou city uvězněny v izolaci, způsobuje to těmto lidem v životě chaos. Tito lidé mívají nerealistická očekávání, což jim přináší časté zklamání. Jsou velice emočně nevyrovnaní, nereální, od lásky očekávají příliš. Když se jejich vysněné představy nenaplní, jdou do opozice. Jsou urážliví a vztahovační, ke svému okolí se chovají kriticky a útočně. Hledají viníky ve všech okolo sebe. Žijí chaoticky a neukázněně. Často se někde poperou. Jsou náchylní k nehodám a poraněním. Sedmička je také jedním z fyzických čísel a u vícečetných sedmiček mívají tito lidé snížený práh bolestivosti a zvýšenou citlivost na hluk.