Pětka reprezentuje vášeň, vůli, citovou hloubku a kontakt s lidmi. Její nositelé jsou neklidné duše. Mají extrémní potřebu svobody. Jejich životním stylem je změna, neklid a pohyb. Nesnesou nudu. Jsou nesmírně cílevědomí, rychle se rozhodují a překážky vnímají jako příjemnou a přirozenou výzvu.

Zatímco většina běžných smrtelníků o uskutečnění svých nápadů jen sní, pětkaři je uskutečňují. V pracovním týmu jsou motorem pro ostatní a starají se o to, aby se práce dotáhly do úspěšného konce.  Běda ale, když se nedaří prosadit jejich plány: v takových chvílích se začne projevovat negativismus a návaly hněvu hraničící až s agresivitou.

Ve společnosti rádi „machrují“. Tato vlastnost se úměrně zvyšuje s přibývajícím počtem pětek.

Pětkaři musí pečlivě volit svého životního partnera. Pokud má v mřížce čísla, která potřebují partnerský vztah, bude se vedle nich trápit. Svobodomyslná, neklidná pětka je trvale „jednou nohou ze vztahu venku“. Bojuje se svým svědomím, ale to je nakonec přemoženo silnou přirozenou potřebou změny a pohybu.

Pokud pětkaři nemohou svou nenasytnou touhu po volnosti realizovat, začne se uvnitř nich hromadit negativní energie. Připomínají sopku nebo tlakový hrnec. K explozi dojde většinou bez varování a důsledky jsou ničivé. Nával zuřivosti, agresivity, neklidu a nespokojenosti smete všechno kolem.

Jediná pětka v mřížce

Radek Jaroš

Radek Jaroš

dává odhodlání, vytrvalost, opravdovost a cílevědomost, která čas od času převáží nad rozumem. Když člověka s jednou pětkou ovládne touha něco dokázat, něco nebo někoho získat, je schopen přenášet hory, aby toho dosáhl. Dokáže cokoli, co si vezme do hlavy. Pětka dokáže být tvrdohlavější a paličatější než ostatní čísla.

Životně důležitý pro odčerpání nahromaděné energie je pro pětkaře pohyb v přírodě. Hezkým příkladem je třeba horolezec Radek Jaroš, který dovedně spojil sport s touhou po volnosti. Vysvětlil to slovy: „Kdokoli chce něco dokázat, musí být od nějakého okamžiku sobec. Ono to jinak nejde. Moje laťka byla nastavená od začátku a já jsem ji nehodlal snížit.“ Pod toto prohlášení by se určitě ochotně podepsali všichni, kteří mají v mřížce pětku.

Dvě pětky

Ljuba Hermanová

Ljuba Hermanová

charakterizují záchvaty vzteku, které se jejich nositelé naučí v dospělém věku většinou korigovat. Pokud není „po jejich“, umí být podráždění a panovační. V čem jsou naprosto nepřekonatelní, je ale houževnatost. Ukázkou může být herečka, muzikálová a operetní zpěvačka a šansoniérka, Ljuba Hermannová.

Pokud máte vaše dítě v mřížce tři pětky, je třeba mu urychleně najít ventil pro přebytky energie, ideálně sport. Pro dospělé to platí dvojnásob. Vhodné jsou i koníčky nebo práce, ve které uplatní své emociální založení. Pokud svou energii konstruktivně využívají a situace se vyvíjejí v souladu s jejich představami, jsou příjemnými společníky.

Nahromaděná neventilovaná energie, spojená s přirozeným extrémním odhodláním uskutečňovat své cíle, se poměrně snadno může obrátit i proti svým nositelům. Destruktivní silou se stává v kombinaci s alkoholem, drogami nebo kouřením cigaret. Zvrat pak způsobí pouze silný zdravotní otřes v kombinaci s dostatečnou motivací, která může pomoci postupně přeměnit negativní sílu v pozitivní energii. Řada z nich to ale nedokáže ani při opakovaných pokusech. Proto je lepší věnovat pozornost prevenci.

Typickým představitelem popisované situace byl talentovaný a úspěšný humorista, karikaturista a ilustrátor Michal Hrdý.

Vícečetné pětky

Michal Hrdý

Michal Hrdý

vytvářejí hladinu energie, která bývá obtížně udržitelná pod kontrolou. Svoboda je pro jejich nositele největší životní metou a její ztráta největší hrozbou. Lidé s touto konstelací budou pravděpodobně trávit svůj život cestováním. Těžko navazují trvalé vztahy, a šťastni budou jen s partnerem, který jejich touhu po svobodě sdílí, nebo ji alespoň toleruje.

Disponují obrovským množstvím nahromaděné vnitřní energie, kterou musí neustále spalovat. Přebytek energie jim přivodí migrény, zažívací nebo dýchací potíže. Jsou podráždění a panovační. Pokud mají žít se svým partnerem v klidu domova, musí mít možnost neustále uplatňovat svou touhu po volnosti a svobodě.  Nikdy z ničeho nesleví a většinou dosáhnou vše co chtějí. Jsou přeborníky v houževnatosti a vytrvalosti. Jsou velmi spontánní a impulzivní.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Skvělým příkladem perfektního využití energie vícečetných pětek je fotbalista Cristiano Ronaldo, který přesto, že velkou část života tráví na cestách, dlouhou dobu vychovával své děti sám.

Další ukázkou je populární a velmi plodný britský spisovatel Ken Follett.

Odpovědí na ideální způsob práce s pětkou v mřížce je častý pobyt v přírodě, hodně sportu, fyzických aktivit. Obtížným, ale extrémně důležitým úkolem je pak naučit se relaxovat.

Ken Follet

Ken Follet

Pokud pětka v mřížce chybí,

chybí i dostatek pohnutek a vytrvalosti k dotahování plánů do konce. Než se naučí stanovovat si realistické cíle a koncentrovat se na každý jednotlivý úkol až do jeho dokončení, připomíná jejich život hon na zajíce – příliš mnoho možných cílů, příliš mnoho vložené energie mnoha směry a velmi nejistý výsledek. Lidé bez pětky v mřížce jsou také náchylnější k úrazům.