Čtyřce je přisouzena schopnosti umět si zorganizovat vlastní život, dodává praktičnost, zručnost, asertivitu a pracovitost. Ale také ve větším výskytu pedantství, roste potřeba dokonalosti, kterou její majitel vyžaduje i od svého okolí, čímž se mu daří vytvářet prostředí plné stresu.

Jediná čtyřka

uzemňuje, dává člověku schopnost se umět prosadit, protože její majitelé jsou vždy přesvědčeni, že pokud něco dělají, tak to rozhodně dělají správně. Ale ve svých činnostech se hlavně zabývají hlavně tím, co zajímá je samotné, co si mohou „ohmatat“, co má pro ně praktickou hodnotu, a proto to realizují. Jinak by se tím nezabývali. Co jim rozhodně nelze upřít, ať jde o ženy nebo muže, je zručnost, kterou mají, ale neustále o sobě pochybují a nevěří si. Povolání, která mají v sobě určitý prvek nejistoty, se pro ně nehodí.
Čemu ale lidé se čtyřkou opravdu rozumí, jsou finance. Stanovují si pečlivě rozpočet peněz, aby si mohli své finance uspořádat se stejnou puntičkářskou přesností, jakou vkládají do všeho ostatního. Materiální zabezpečení je pro tyto lidi krajně důležité. Mají organizační schopnosti a jsou velmi praktičtí. Raději se pohybují v rámci uspořádané struktury nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života jim snadno přivodí nemoc. Ve vztazích k druhým jsou hluboce oddaní a své city veřejně projevují. Velký význam pro ně mají dotyky.

Dvě čtyřky

zvyšují zručnost i potřebu dokonalosti, protože jsou velcí perfekcionisté. Tato potřeba, která dokáže být až frustrací, je pro ně bičem, pokud se jejich majitelům nepodaří dosáhnout toho stupně dokonalosti, který si dali za cíl. Stejnou míru preciznosti vyžadují i od svého okolí, až se jim může podařit vytvořit prostředí plné stresu. Mají minimální porozumění pro lidi, kteří neodpovídají jejich představám perfekcionismu a k práci přistupují volněji. Lidé se dvěma čtyřkami vyžadují stejnou míru úrovně odvedené práce od všech, se kterými přijdou do styku, ať je to v práci, nebo doma, i u svých dětí. Vnucují svá pravidla všem ve svém okolí. Navíc vůbec nechápou, proč je jejich okolí plné stresu a nespokojené a málo který z nich je schopen připustit, že nejsou všichni stejně nadaní a zkušení praktici, jako oni a nemusí mít tak dokonalé výsledky. Potom procházejí pocitem zklamání, ale neuvědomují si, že oni jsou toho příčinou.

Jsou závislí na materiální jistotě, která může postupně nabývat převahy. Tito lidé jsou velmi konzervativní a jejich největším přáním bývá, aby se v jejich životě nic neměnilo. Myslí velmi prakticky. Ale naprosto jim chybí schopnost dobrovolně se přizpůsobit změnám.

Čtyřka je fyzické číslo, takže jsou nakloněn fyzické lásce, sex je provází celý život, ale zároveň jsou k těm, které milují velmi silně citově založeni a umí být něžný. Přátelům, kteří jim stačí, jsou oddáni a většinou jsou laskaví a otevření.

Tři a více čtyřek

ještě víc zvyšují zručnost i potřebu dokonalosti. Tato potřeba jde ruku v ruce s frustrací, pokud se jim nepodaří dosáhnout toho stupně dokonalosti, který si dali za cíl. Stejnou míru preciznosti vyžadují i od svého okolí, takže se jim běžně daří vytvořit prostředí plné stresu. Neustále sekýrují, poučují, stále s ničím nejsou dostatečně spokojení a jsou schopni to dělat tak dlouho, dokud nemají vše přesně tak, jak si představují. I při zadávání úkolů jsou až trapně přepečlivělí, že si lidé, kteří od nich zadání práce dostávají, musí připadat v podstatě jako nýmandi, kteří nic nedovedou a ničemu nerozumí. Více čtyřek se dá nazvat jednoslovně workoholismem, protože jejich nositelé vlastně neumí nijak odpočívat. Čtyřkaři dokážou jít za svým s obrovským nasazením a z lidí ve svém okolí vyždímat to nejlepší nebo i to nejhorší, co v nich je. Také výbuchy vzteku mívají neuvěřitelně silné. Potřebují partnera, který má morální sílu odolávat, jinak jej zcela pohltí.

Bořek Šípek

Bořek Šípek

Jeden příklad za všechny – Bořek Šípek měl tři čtyřky.

Lidé se třemi a více čtyřkami se musí fyzicky vyčerpávat ať už ve svém povolání, kde je nutností, aby v něm převažoval pohyb, nebo třeba ve sportu. Rozhodně potřebují vydávat co nejvíce fyzické energie, to je pro ně jediná možnost, jak zůstat v klidu a nerajtovat po svém okolí. Potřebují a vyžadují po celý svůj život neustálé ujišťování od svého okolí, jak jsou dobří, aby zvládli svou vnitřní nejistotou. Výborným ventilem kromě sportu, ve kterém se potřebují pořádně proběhnout jako je kopaná, košíková, volejbal a podobně, je samozřejmě sex. A ten pro ně bývá velmi podstatnou složkou života.

Když chybí v mřížce 4

jsou lidé neklidní a uspěchaní, neradi čekají, chybí jim trpělivost a tolerance. Většinou mívají perfekcionistické sklony. Lidé bez 4 nemusí být vždy nutně nepraktičtí, mnozí si mohou odpovídající schopnosti osvojit, naučit se je, chybí jim pouze přirozené řemeslné nadání. Znamená to také, že takoví lidé mají takzvaně hlavu v oblacích. Pro ně nemusí mít vždycky všechno nějaký praktický smysl. Měli by se cvičit v tom, že ne všechno musí jít přes rozum nebo přes pocity.

Vypadá to, že s lidmi se čtyřkami se nedá žít. Jde to, ale jedině za předpokladu, že mají partnera, který je zvládne a kterého si oni sami váží, že pracují do úmoru tam, kde je jejich okolí toleruje a zvládá vše, co jsem výše popsala, že se jim podaří naučit relaxovat, to je pro ně taky velká výzva a neudřou se tak k smrti. Potom jsou z nich lidi, kteří opravdu dokážou nemožné, včetně toho, že dovedou zabezpečit celou svou rodinu.